Cijena gradnje obiteljske kuće do 400 m2
Cijena gradnje obiteljske kuće do 400 m²


 Cijena gradnje obiteljske kuće ovisi o više faktora vrsti konstrukcije, vrsti materijala, transportu na gradilištu i na gradilište, također tipu objekta, dali je prizemnica, na kat, kaskadno ili razvedena. Prizemnice u pravilu imaju najveću cijenu na brutto površini, jer im se obračunavaju svi zemljani radovi, temelji, krovište na malu bruto površinu.
   Kod objekata na kat svi navedeni radovi se obračunavaju na kompletnu bruto površinu  (prizemlje + kat ), tako da se umanjuje cijena brutto površine.
   Najveće povećanje cijene po brutto površini je na objektima koji u svom projektu sadrže a.b. podrum i tipu krovišta, jer popratno se uvećavaju količine H.I., armature, betona, iskopa materijala, a krovište može biti jednostrano, dvostrano ili četverostrano,razvedeno na više visina, sa kućicama, a također ovisi i o vrsti pokrova,šindra, crijep, profililirani limovi.
   
   Svakako da objekti, koji imaju dosta armirano-betonskih radova imaju i veće cijene, ali takvi objekti su daleko kvalitetniji i otporniji na  tektonske poremećaje, što uvelike povećava sigurnost same građevine, zato najviše pozornosti se treba posvetiti armirano-betonskim radovima.Ukoliko želite ponudu od izvođača radova tražite specifikaciju armature po konstruktivnim elementima, a prilikom izbora bilo bi poželjno da bude prisutan i nadzorni inžinjer koji može dati svoje stručno mišljenje, jer nadzorni inžinjer je najvažnija osoba koja svojim potpisom na konačno izvješće daje suglasnost da je objekt građen po pravilu struke.

Niski rohbau gradnja od 130 – 160 €/m2,  izvodi se samo zemljani radovi, H.I. radovi, toplinske izolacije i građevinski radovi, ali bez pregradnih zidova. 
Rohbau gradnja od 150 – 230  €/m² je najčešća gradnja,  izvode se zemljani radovi, H.I., toplinske izolacije, građevinski radovi, krovište i limarija.

Visoki rohbau od 220 – 310 €/m², izvode se zemljani radovi, H.I., toplinske izolacije, građevinski radovi, krovište, limarija, fasaderski radovi, žbukanja, glazure.

Ključ u ruke od 515 – 600 €/m², izvode se kompletni zemljani radovi sa okolišem, svi građevinsko-obrtnički radovi, elektro-strojarski radovi, tj. kompletan objekt za useljenje bez namještaja.Cijena se može odrediti troškovnikom ili na osnovu idejnog projekt, pa čak i malo kvalitetnijeg nacrta, koji možete sami
nacrtati. Ukoliko imate želju da znate vrijednost radova na svom objektu obratite se našem timu koji će Vam u kratkom roku izračunati cijenu.